Historia

Koniemłoty to bardzo stara wieś. Jej początki sięgają jeszcze wieków średnich. Rozlokowana niedaleko traktu łączącego Kraków z Sandomierzem, była kiedyś znaczącym punktem w podróżach między tymi miastami. O jej znaczeniu może świadczyć kościół pobernardyński zbudowany w XVII w.

Koniemłoty to miejscowość położona na terenie nizinnym, licząca około 160 numerów leżąca 7 km od Staszowa w kierunku południowo-zachodnim. Jednym ze społeczników, który poświęcił się tej sprawie był Szczepan Kotlarz, a był to rok 1923. Od tego roku liczy się działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach.

Pierwszymi ochotnikami straży w Koniemłotach byli: Adam Chwazik, Antosiak Władysław, Dróżdz Andrzej, Szczepan Kotlarz, Rzepicki Bronisław, Jan Rajca, Gozdek Leon, i inni.

Naczelnikiem tej jednostki został mianowany druh Szczepan Kotlarz a pierwszym prezesem został Roman Stradomski. Jednostka w tym czasie wyposażona była w bosaki, drabiny, tłumice, sikawkę ręczną i dwukołowy beczkowóz.

naczelnik kotlarz

Pierwsza remizę wybudowano w 1925 roku z drewna, która służyła społeczeństwu do II wojny światowej. Duży wkład w jej budowę wniósł Darowski Kacper. Niedługo upłynęło jednostka za swą działalność w 1927r. otrzymała sztandar. Sztandar ten znajduje się obecnie w posiadaniu naszej jednostki.

SharpBI 20160610 064405

Po wyzwoleniu w 1944r. ponownie przystąpiono do budowy nowej remizy na tym samym miejscu gdzie stała pierwsza. Wybudowana została z płyt pochodzących z baraku, który znajdował się w Jędrzejowie. Płyty zostały przetransportowane koleją do Staszowa a następnie przewiezione furmankami do Koniemłót.

 W skład Zarząd wchodzili : Prezes - Józef Piec, Naczelnik - Szczepan Kotlarz, Z-ca Naczelnika - Skuza Mieczysław, Sekretarz - Wacław Juszczak, Skarbnik - Piotr Kotlarz, Gospodarz - Kierowca - Władysław Myśliwiec, Morawski Henryk - członek zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stanisław Masin .

Ochotnikami straży w ówczesnym czasie byli:

Kotlarz Szczepan-wstąpił w 1923 r., Urban Jan- 1937 r., Chwazik Józef-1938 r.,Witek Stanisław-1941r., Rajca Bogdan-1941r., Adwent Józef-1946r., Kotlarz Piotr- 1948 r., Kotlarz Feliks-1948r., Król Mieczysław-1948r., Masin Stanisław-1948r., Lis Zygmunt 1948r., Skuza Mieczysław-1948r., Myśliwiec Władysław-1948 r., Uśmiał Edward w 1949r., Stawiarz Gabryiel-1956r., Darowski Stanisław-1958r., Karaś Czesław-1960r., Dąbrowski Stanisław, Piec Józef, Chwazik Władysław, Morawski Henryk, Widanka Feliks.

Dyp. Szczepan Kotlarz

W 1950r. jednostka otrzymała pierwszy  samochód marki Dodża, który służył do 1968r. gdzie zostaje zamieniony na samochód marki Żuk.

W dniu 17.12.1965r. Aktem notarialnym Repertorium „A” Nr 1275/65 Zarząd OSP za pośrednictwem pełnomocnika Szczepana Kotlarza – Naczelnika OSP dokonuje zakupu działki budowlanej o pow. 040 ha pod budowę nowej strażnicy od Pana Marcina Godzwona za cenę 20.000,00 zł.

Na okres budowy nowej strażnicy jednostka otrzymuje samochód skrzyniowy marki STAR.

W roku 1971 zostaje oddana do użytku nowa murowana strażnica z dwoma boksami garażowymi.

SharpBI 20160610 064436SharpBI 20160610 064313

23 maja 1971 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach zostaje ufundowany przez społeczeństwo nowy sztandar, jako dowód uznania za swą społeczną działalność

akt nadania

W dniu 16.09. 1976r. odchodzi na zasłużony odpoczynek dh. Gabriel Stawiarz.

W 1987 r. odchodzi na zasłużony odpoczynek dh. Józef Chwazik .

W dniu 03.07 1988 r. odchodzi na zasłużony wieczny odpoczynek pierwszy założyciel OSP Naczelnik Szczepan Kotlarz, a funkcje Naczelnika  obejmuje druh Mieczysław Skuza, który pełnił funkcje Z-cy Naczelnika od 1960 r. W roku 1996 dh Skuza zostaje Naczelnikiem honorowym, a jego miejsce obejmuje dh Stanisław Wołowiec.

 W dniu 18 maja 1989r. odchodzi na zasłużony wieczny odpoczynek długoletni zasłużony gospodarz – kierowca - dh Władysław Myśliwiec, a  funkcję gospodarza przejmuje dh Jerzy Czereś, którą pełni do dnia 20 lutego 2016r.

W 1990 r. Prezesem Zarządu zostaje dh Roman Myśliwiec pełniący funkcje do dnia dzisiejszego.

W latach od 1982 r. do 31 sierpnia 1994r. dh Roman pełnił funkcję kierowcy lekkiego samochodu pożarniczego „Żuk” i konserwatora sprzętu pożarniczego, a od 1987r. do 19 listopada 1988r. był członkiem Komisji Rewizyjnej.

SharpBI 20160610 064154

W  dniu 13 lutego1992 r. odchodzi na wieczny odpoczynek dh Feliks Kotlarz.

W 1992 r. do budynku Domu Strażaka zostaje doprowadzony gaz i zostaje wykonana instalacja CO

W dniu 16 stycznia 1993r. odchodzi na wieczny odpoczynek Prezes Józef Piec.

W dniu 22 sierpnia 1993r. ł  w zawodach Miejsko - Gminnych bierze udział w Staszowie dwie drużyny:

1. OSP - V miejsce,

2. MDP chłopcy.- II miejsce .   .

 W dniu 17 lutego 1994 r. odchodzi na wieczny odpoczynek sekretarz Wacław Juszczak .

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły poczty sztandarowe: 1. OSP Koniemłoty, 2. OSP Oględów, 3.OSP Święcica.

W dniu 28 kwietnia1994r. odchodzi na wieczny odpoczynek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Masin.

Dnia 1 maja 1994r. jednostka OSP Koniemłoty wraz ze sztandarem bierze udział we Mszy  Św. w Sandomierzu z  okazji  Dnia Strażaka, którą odprawił ks. Biskup Wacław Świerzawski.

W dniu 29 kwietnia 1994r. Zarząd OSP Koniemłoty dokonuje zakupu podczas przetargu  w Podkarpackich Zakładach Refinaryjnych w Jaśle – samochodu marki JELCZ 315 GCBA z 1973 r. z pojemnością  zbiornika na wodę 7 000 litrów.

W przetargu udział  brali Prezes Roman Myśliwiec, Gospodarz Jerzy Czereś, Członek Zarządu Jerzy Kruzel. Samochód został zakupiony z własnych środków OSP za kwotę 61 mln zł., Urząd Miasta i Gminy sfinansował karosację i autopompę. Łączny koszt samochodu wyniósł 167 mln zł.

W dniu 25 września 1994 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie zakupionego samochodu bojowego marki Jelcz i przekazanie do użytku nowej centrali telefonicznej wraz z siecią dla mieszkańców Koniemłoty. Podczas uroczystości nastąpiło nadanie imienia samochodu „SZCZEPAN” ojca ks. Romana Kotlarza zasłużonego dla tej jednostki. Jest to imię założyciela i pierwszego Naczelnika OSP Koniemłoty Sczepana Kotlarza. Przekazania wozu bojowego miejscowym strażakom dokonał ówczesny Burmistrz Gminy i Miasta Henryka Albera. Otrzymanie wozu bojowego przez OSP Koniemłoty jest dowodem uznania za jej wkład w niesieniu pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Jest to duża pomoc w walce z najgroźniejszym  żywiołem  jakim jest ogień.

W dniu 27 grudnia1994 r. Zarząd OSP Koniemłoty dokonuje  przekazania jednostce OSP Czajków Południowy samochód marki Żuk nr rej 682 R wraz z dwukółką i wężami W-75 – 7szt, prostownik samochodowy, wózek na motopompę i węże wraz z drobnymi kluczami do samochodu.

W dniu 11 marca 1995r. udział jednostki w nawiedzeniu obrazu MB Sulisławskiej w parafii Koniemłoty.

W dniu 11 kwietnia 1995r. udział jednostki z pocztem sztandarowym w obchodach 470-lecia nadania praw miejskich "Miasta Staszów".

W dniu 21stycznia 1996 r. odchodzi z szeregów na wieczny odpoczynek dh Stanisław Darowski, a 27 sierpnia 1996r. dh Lis Zygmunt.

Sprawne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych umożliwia jednostce założenia 31 stycznia 1996r. urządzenia DSP - selektywnego włączania syreny alarmowej oraz wyposażenie jednostki w radiostacje nasobne i samochodowe.

W dniu 16 czerwca 1996r. udział  dwóch drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

1.OSP

2. MDP dziewcząt - III miejsce

Podczas  Święta Niepodległości i obchodów 75-lecia Związku OSP 11 listopada 1996 r. najwyższe odznaczenie „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU” otrzymuje dh Piotr Kotlarz.

OSP Koniemłoty należy do najprężniejszych działających jednostek z terenu pow. staszowskiego. Bierze czynny udział w działalności ratowniczej na terenie własnej gminy jak i na terenie ościennych gmin. Do chlubnych kart działalności OSP należy udział w gaszeniu serii pożarów w sierpniu 1992 r. oraz w akcji powodziowej na terenie gmin Łubnice i Połaniec w roku 1997 r. Na każde wezwanie  jednostka bierze udział w zaistniałych zdarzeniach

W dniu 1 lutego 1997r. jednostka dokonuje zakupu zbiornika o poj. 36 m od KiZCHS „Siarkopol” w Grzybowie wykorzystując go na szambo dla potrzeb Domu Strażaka.  

W dniu 30 marca 1997r. decyzja Komendanta Głównego Nr.42/54/KSRG jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Aktu wręczenia dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Tarnobrzegu kapitan Wiesław Woszczyna.
włączenie do KSRG

W dniu 15 czerwca 1997r. udział dwóch drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

1.OSP- II miejsce .Druhowie biorący udział: Uśmiał Mariusz, Łukawski Mariusz,Tomalski Sławomir, Kwiecień Rafał, Soboń Paweł, Grabowski Jacek, Widanka Rafał, Rajca Piotr, Żyła Dominik, Myśliwiec Kazimierz- mechanik.

2.MDP- chłopcy. Druhowie biorący udział: Drzazga Marcin, Reczko Radosław, Czereś Piotr, Myśliwiec Łukasz, Stępień Grzegorz, Myśliwiec Arkadiusz, Kwiecień Wojciech.

Na posiedzeniu Zarządu w listopadzie 1997 r. zostaje podjęta decyzja o dalszej modernizacji Domu Strażaka polegająca na dobudowaniu trzeciego  boksu garażowego co spowodowało powiększenie powierzchni sali głównej o ponad 100 m. Rozbudowa i modernizacja prowadzona była sposobem gospodarczym  przez druhów strażaków przez kilka lat.

Dowodem Integracji całego społeczeństwa z druhami strażakami jest ufundowany przez społeczeństwo trzeciego  nowego sztandaru w 1998 roku z okazji 75 –lecia jednostki, który został udekorowany Złotym Medalem „ Za Zasługi Dla Pożarnictwa „.W tym samym roku  dzięki staraniom Zarządu OSP jednostka otrzymuje od UMiG Staszów samochód używany marki „Nysa” .

W dniu 28 czerwca 1998r. udział dwóch drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

1.OSP- udział brali 1. Dąbrowski Rafał, 2.Wysocki Grzegorz, 3.Macias Zdzisław, 4.Grabowski Jacek, 5.Nastalski Marcin, 6. Tomalski Sławomir, 7. Kwiecień Rafał, 8. Myśliwiec Kazimierz-mechanik.

2.MDP chłopcy- udział brali: 1.Myśliwiec Łukasz, 2.Myśliwiec Arkadiusz, 3.Żyła Dominik, 4.Czereś Piotr, 5.Urban Łukasz, 6. Widanka Łukasz, 7.Urban Piotr, 8.Reczko Radosław.

12 czerwca 1999r. jednostka bierze udział w obstawie wizyty apostolskiej jego Świętobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu.

Służba porządkowa to druhowie: Myśliwiec Kazimierz, Wołowiec Stanisław, Stępień Antoni, Gibała Jan, Czereś Jerzy, Stawiarz Stanisław, Maruszewski Dariusz, Widanka Robert, Tomalski Sławomir, Soboń Paweł.

W dniu 27 czerwca 1999r. udział dwóch drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

1. OSP - II miejsce. Druhowie biorący udział: Myśliwiec Marcin, Uśmiał Mariusz, Żyła Dominik, Maruszewski Mariusz, Myśliwiec Łukasz, Widanka Łukasz, Drzazga Marcin, Myśliwiec Arkadiusz, Myśliwiec Kazimierz- mechanik,

2.MDP chłopcy-IV miejsce.

W dniu 12 września 1999r. udział drużyny OSP w Zawodach Powiatowych w Staszowie - VI miejsce. Druhowie biorący udział: Soboń Paweł, Uśmiał Mariusz, Żyła Dominik, Reczko Radosław, Myśliwiec Marcin, Myśliwiec Łukasz, Witek Robert, Myśliwiec Kazimierz- mechanik.

W dniu 08 listopada 1999r. w Domu Strażaka w Koniemłotach odbyło się spotkanie z liderem ZZR Samoobrony Andrzejem Lepper.

W dniu 06 maja 2000 r. jednostka bierze udział w obchodach Dnia Strażaka w Kielcach. W poczcie sztandarowym wystąpili: 1. Myśliwiec Kazimierz, 2. Kruzel Jerzy , 3. Tomalski  Krzysztof w obecności Prezesa Romana Myśliwiec .

W dniu 05.05.2000 r. odchodzi na zasłużony odpoczynek dh. Stanisław Witek.

W dniu 20 stycznia 2001r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zostaje wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie :

Zarząd: Roman Myśliwiec-Prezes, Soboń Paweł –Wiceprezes, Prezes, Wołowiec Stanisław-Naczelnik, Stawiarz Stanisław- Z-ca Naczelnika, BelusiakTadeusz – Skarbnik, Widanka Robert – Sekretarz, Czereś Jerzy – Gospodarz, Kruzel Jerzy, Myśliwiec Kazimierz, członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Rogala Marek – Przewodniczący, Stępień Antoni, Imas Bogdan- człon kowie komisji.

W  dniu 30.01.2001 r odchodzi na zasłużony  odpoczynek młody strażak  dh. Andrzej Uśmiał.

W dniu 05.maja 2001 r. jednostka bierze udział w Święcie Wojewódzkim Strażaków w Kałkowie. W poczcie sztandarowym wystąpili 1. Myśliwiec Kazimierz, 2. Kruzel Jerzy, 3. Czereś Jerzy .

W dniu 3 czerwca 2001r. udział trzech drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

1. OSP – III miejsce w składzie: Myśliwiec Kazimierz, Myśliwiec Marcin, Myśliwiec Łukasz, Drzazga Marcin, Uśmiał Leopold, Żyła Dominik, Czereś Piotr, Król Krzysztof.

2.MDP dziewczyn- III miejsce w składzie: Karaś Agata, Sojda Marta, Myśliwiec Aleksandra, Belusiak Anna, Pawelec Elżbieta, Stawiarz Agnieszka, Łącka Dorota, Wysocka Barbara, Imas Urszula .

3. MDP chłopcy – IV miejsce w składzie: Urban Jarosław, Żyła Michał, Wołowiec Rafał, Imas Kamil, Imas Michał, Widanka Paweł, Rogala Rafał, Belusiak Michał, Urban Łukasz.

W roku 2001 jednostka bierze udział w akcji powodziowej jaka nawiedziła powiat staszowski, za co otrzymuje z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej pompę szlamową.

W roku 2001 liczba wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych 42 razy, w tym 23 pożary,19 Miejscowe Zagrożenia,

W roku 2002 liczba wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych 34 razy .

Od roku 2003 OSP w Koniemłotach bierze udział w edycji gminnego konkursu zbiórki surowców wtórnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów zajmując II miejsce. Za zajęte  miejsce otrzymuje od  Burmistrza Miasta i Gminy - nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na zakup sprzętu ppoż. , a indywidualną nagrodę za zbiórkę surowców wtórnych otrzymuje dh. Kamil  Imas zajmując I- miejsce otrzymując nagrodę rzeczową .(wiertarkę udarową)

W roku 2003. udział trzech drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

 1. Seniorzy, Druhowie biorący udział: Myśliwiec Marcin, Myśliwiec Łukasz, Wołowiec Rafał, Widanka Paweł.
 2. MDP dziewczyny. Druhny biorące udział: Łacka Krystyna, Majczak Monika, Rogala Anna, Bławat Ola, Darowska Beata, Łącka Mariola, Wołowiec Paulina,Darowska Aśka.
 3. MDP chłopcy. Druhowie biorących udział: Urban Jarosław, Imas Kamil, Cepil Mariusz, Żyła Michał, Karaś Jacek, Belusiak Michał, Nowak Mateusz, , Imas Michał, Rogala Rafał, .

W dniu 26 sierpnia 2003 r. w części operacyjnej jednostki zostaje założona sygnalizacja włamaniowa .

W roku 2003 liczba wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych 33 razy .

12 listopada 2004r staraniem Zarządu OSP oraz  przychylności Rady Miejskiej i Pana Burmistrza Romualda Garczewski jednostka  otrzymuje nowy lekki samochód pożarni czy marki „ FORD „. W dowód uznania za wysiłek i trud braci strażackiej 4 grudnia 2004 r. na Placu Marszałka J. Piłsudzkiego w Warszawie nastąpiło poświęcenie i przekazanie OSP Koniemłoty w/ w samochodu. Podczas uroczystości nastąpiło nadanie imienia samochodu „FLORIAN

W roku 2004 liczba wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych 18 razy .

akt przekazania samochodu

W dniu 05 lutego 2005r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego nastąpiło poświęcenie samochodu FORD w miejscowym kościele i nadanie imienia „FLORIAN”.

W dniu 07maja 2005 r. jednostka wraz sztandarem bierze udział z V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie .

Poczet sztandarowy: 1. Myśliwiec Kazimierz, 2.Tutak Zdzisław, 3.Imas Kamil.

Pozostali strażacy: Myśliwiec Roman, Tomalski Krzysztof, Gibała Jan, Imas Michał, Tomalska Monika .

W dniu26 czerwca 2005r. udział trzech drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

 1. 1.Seniorzy
 2. MDP dziewczyny- II miejsce. Druhny biorące udział: Łącka Krystyna, Wołowiec Paulina, Skiba Katarzyna, Gajdowska Iwona, Reperowska Monika, Skiba Małgorzata, Zych Klaudia, Tutak Marlena, Jurkowska Joanna, Sojda Marzena ,Myśliwiec Kazimierz- mechanik.
 3. MDP chłopcy- III miejsce. Druhowie biorący udział: Jastrząb Tomasz, Skiba Bartosz, Imas Michał, Witek Karol, Majczak Łukasz, Cepil Mateusz, Belusiak Michał, Jastrzab Mateusz, Myśliwiec Kazimierz- mechanik.

W dniu 18 września 2005r. udział MDP dziewcząt w zawodach Powiatowych – I miejsce. Druhny biorące udział; Zych Klaudia, Zych Dominika, Tutak Marlena, Jurkowska Joanna, Skiba Gosia, Sojda Marzena, Ptak Katarzyna, Motyl Alicja, Motyl Ewelina.

W dniu 20 stycznia 2006r. nastąpiło nieodpłatne przekazanie lekkie samochodu pożarniczego " NYSA" do OSP Wiązownica Mała.

W dniu 11 lutego 2006r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zostaje wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie :

Zarząd: Roman Myśliwiec-Prezes, Belusiak Tadeusz –Wiceprezes, Wołowiec Stanisław-Naczelnik, Tutak Zdzisław- Z-ca Naczelnika, Imas Bogdan – Skarbnik, Widanka Robert – Sekretarz, Czereś Jerzy – Gospodarz, Imas Kamil, Myśliwiec Kazimierz, członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Rogala Marek – Przewodniczący, Stępień Antoni, Chwazik Krzysztof- człon kowie komisji.

W dniu 10 czerwca 2006r. na boisku sportowym w Koniemłotach podczas festynu nastąpił pokaz działań ratowniczych i ćwiczenia bojowe MDP dziewcząt biorących udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

W dniu 18 czerwca 2006r. MDP dziewcząt brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Morawicy k/Kielc zajmując I miejsce w ćwiczeniu bojowym. Udział brali: Sojda Marzena, Tutak Marlena, Ptak Katarzyna, Zych Klaudia, Król Katarzyna, Wilczkowska Katarzyna, Motyl Alicja, Motyl Ewelina, Nobis Katarzyna, Jurkowska Joanna. Opiekun drużyny Z-ca Naczelnika Zdzisław Tutak . Z ramienia PSP w Staszowie opiekunem drużyny był kpt. Grzegorz Rajca Z-ca dowódcy JRG.

MDPdz2006

W dniu 9 lipca 2006r. w Koniemłotach na obiekcie Szkoły Podstawowej i boisku sportowym odbyły się Miejsko-Gminne manewry OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów.

OSP Koniemłoty wyróżnia się znakomitym zapleczem kadrowym w postaci drużyn młodzieżowych  zajmujących czołowe lokaty w zawodach sportowo-pożarniczych. Dowodem tego jest udział w dniach 29.09–01.10.2006 roku Żeńskiej MDP  reprezentując Województwo Świętokrzyskie w Mistrzostwach Polski w zawodach sportowo – pożarniczych w Słubicach .W zawodach udział brały dh. 1. Zych Klaudia, 2. Tutak Marlena, 3. Ptak Katarzyna, 4. Bryk Beata, 5. Król Katarzyna, 6. Nobis Weronika, 7. Nobis Katarzyna, 8. Głowacka Aleksandra, 9. Kruzel Aneta, 10.  Jurkowska Joanna . Opiekun drużyny Tutak Zdzisław, Z-ca Naczelnika.

Dyplom MDZ Krajowe Zaw.Słubice

W roku 2006 liczba wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych 21 razy.

W dniu 24 czerwca 2007r. udział 3 drużyn w zawodach Miejsko-Gminnych tj:

 1. Seniorzy. Druhowie biorący udział: Wołowiec Rafał, Myśliwiec Marcin, Myśliwiec Łukasz, Myśliwiec Arkadiusz, Żyła Dominik, Skiba Bartosz, Jastrząb Tomasz, Imas Kamil, Imas Michał, Widanka Paweł, Myśliwiec Kazimierz- mechanik.
 2. MDP dziewczyny – II miejsce. Druhny biorące udział: Zych Klaudia, Tutak Marlena, Ptak Katarzyna, Bryk Beata, Król Katarzyna, Nobis Weronika, Nobis Katarzyna, Głowacka Aleksandra, Kruzel Aneta, Jurkowska Joanna.
 3. MDP chłopcy –VI miejsce. Druhowie biorący udział: Macias Adrian, Reperowski Sławomir, Reperowski Artur, Wawrzkiewicz Hubert, Tutak Mariusz, Soboń Wojciech, Ochnicki Daniel, Mas Andrzej, Szymański Adrian .

W dniu 23 września 2007r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, MDP dziewcząt zajmuje I miejsce. Druhny biorące udział: Zych Klaudia, Tutak Marlena, Ptak Katarzyna, Bryk Beata, Król Katarzyna, Nobis Weronika, Nobis Katarzyna, Głowacka Aleksandra, Kruzel Aneta, Jurkowska Joanna

W 2007r. następuje wymiana dwóch bram garażowych drewnianych na segmentowe .

W dniu 11 grudnia 2007r. nastąpiło podpisanie umowy trójstronnej przez Marszałka Woj. Świętokrzyskiego – Adama Jarubas, Burmistrza Miasta i Gminy – Andrzeja Iskra, Prezesa Zarządu OSP – Romana Myśliwiec w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w Formie Konkursu „ p.n. „Remont Świetlicy w Koniemłotach „- kwota dotacji 20.000.00 zł.

W dniu 13 kwietnia 2008r. dh.Soboń Paweł, Drzazga Marcin, Soboń Wojciech, Widanka Paweł, Cepil Mariusz, Witek Ireneusz z OSP Koniemłoty biorą udział o puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie w piłce halowej, zajmując I miejsce na 8 drużyn OSP .

W dniu 01 czerwca 2008r. udział MDP dziewcząt w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Końskich – zajmując VIII miejsce.

dyplom zawody wojewódzkie 2008 MDP dz

W październiku 2008r. odchodzi na zasłużony odpoczynek dh. Edward Uśmiał.

Dnia 24 maja 2009 r. jednostka obchodzi  85-lecia powstania  Z okazji tego jubileuszu jednostka otrzymuje  nowy średni samochód  ratowniczo -gaśniczy marki „ MAN”- 4 x 4.

akt przekazania samochodu2

W tym samym dniu następuje poświęcenie otrzymanego samochodu i odnowionego sztandaru z 1927 r., który zostaje odznaczony Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego Mirosław Pawlak.

sztandar 2 sztandar 1

dyplom Nadanie złotego znaku dla sztandaru

Z okazji przekazania nowego samochodu Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz przekazał list gratulacyjny.

Podczas uroczystości w  uznania szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Prezes jednostki Roman Myśliwiec otrzymuje Medal Honorowy im. BOLESŁAWA CHOMICZA .

W dniu 18 czerwca 2009 r. w jedności OSP w Koniemłotach odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: gen. bryg. Wiesław  Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Szef Obrony Cywilnej  Kraju w Warszawie, Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbryg. Marek Kowalski , Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie st .bryg. Piotr Kowalski,  st .bryg. Zbigniew  Muszczak – Komendant PSP w Kielcach, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Wiesław Woszczyna, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów – Andrzej Iskra, oraz cały Zarząd OSP w Koniemłotach z Prezesem Romanem Myśliwcem.

Wizyta ta związana  była z otrzymanie przez jednostkę  średniego samochodu typu MAN współfinansowanego przez Komendę Główną PSP w Warszawie.

W dniu 12 lipca 2009r. w zawodach Miejsko-Gminnych biorą udział trzy drużyny tj:

 1. Seniorzy – II miejsce. Druhowie biorący udział: Wołowiec Rafał, Jastrząb Tomasz, Myśliwiec Marcin,, Skiba Bartosz, Myśliwiec Łukasz, Imas Kamil, Imas Michał, Widanka Paweł, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.
 2. MDP dziewczęta – I miejsce Druhny biorące udział; Król Katarzyna, Nobis Katarzyna, Nobis Weronika, Bryk Beata, Ptak Katarzyna, Kruzel Aneta, Tutak Marlena, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.
 3. MDP chłopcy – II miejsce. Druhowie biorący udział: Skórski Krystian, Tutak Mariusz, Ochnicki Daniel, Reperowski Artur, Macias Adrian, Wawrzkiewicz Hubert, Skuza Krzysztof, Januszewski Piotr, Szymański Adrian, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.

W dniu 27września 2009r. w zawodach powiatowych bierz udział MDP dziewcząt zajmując – I miejsce. Druhny biorące udział: , Lis Agata, Gajos Karolina, Nobis Magdalena, Rżana Aleksandra, Dziuba Roksana, Ochnicka Agnieszka, Witek Kinga, Zych Milena, MYsliwiec Arkadiusz- mechanik.  

W dniu 04 października 2009r. podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej strażniczy OSP Smerdyna, druhowie z OSP Koniemłoty w osobach. 1. Myśliwiec Kazimierz, 2. Widanka Robert, 3. Belusiak Tadeusz otrzymują odznaczenia państwowe "Brązowy Krzyż Zasługi ".

W dniu 29 listopada 2009r. udział jednostki i pocztu sztandarowego w 360 rocznicy konsekracji kościoła p.w. WNMP w Koniemłotach. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz .

W roku 2009 OSP uczestniczyła 20 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów 18 razy, MZ 2 razy.

W dniu 24 kwietnia 2010r. udział pocztu sztandarowego i jednostki w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasna Gorę.

W dniu 08 maja 2010r. jednostka z OSP Koniemłoty z najstarszym sztandarem z 1927r. reprezentuje powiat staszowski w Ogólnopolskich Obchodach Dnia Strażaka w Kielcach. W poczcie wystąpili druhowie w osobach: Myśliwiec Kazimierz, Wołowiec Stanisław, Widanka Robert w obecności prezesa Myśliwiec Roman.

W kampanii reprezentacyjnej MDP dziewcząt udział brały dh. Zych Millena, Gajos Karolina, Nobis Magdalena.

IMG 0007

W dniu 09 lipca 2010r. na boisku sportowym w Połańcu nastapiło podziękowanie dla braci strażackiej za uratowanie Elektrowni Połaniec przed zalaniem.

Podziękowanie złożyli: Prezes  Zarządu Elektrowni, Komendant Główny PSP , władze samorządowe każdego szczebla .

W 2010r. r. jednostka otrzymuje  podziękowanie od Prezesa Rady Ministrów RP za poświęcenie, bezprzykładne zaangażowanie w walce z żywiołem, usuwaniem skutków powodzi, która dotknęła Polskę w maju i czerwcu 2010r.

W dniu 05 września 2010r. udział MDP dziewcząt w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Stopnicy zajmując 11 miejsce. Druhny biorące udział: Król Dominika, Lis Agata, Gajos Karolina, Nobis Magdalena, Rżana Aleksandra, Dziuba Roksana, Ochnicka Agnieszka, Mercedes Kuk, Migalska Małgorzatra.  

 

W dniu 01 grudnia 2010r. za udział w powodzi na terenie Elektrowni Połaniec jednostka otrzymuje  w użyczenie od starosty staszowskiego Romualda Garczewskiego Agregat pompowy 150 HL. W dniu 07 grudnia 2010r. jednostka zakupuje zestaw sprzętu hydraulicznego „Uniwersal” za kwotę 30.000,- zł. w tym dotacja Marszałka Świętokrzyskiego Adama Jarubas 20.000,- zł.

W 2010r. zostaje wymieniona trzecia brama garażowa metalowa na nową- segmentową.

W dniu 10 lipca 2011r. w zawodach Miejsko-Gminnych w Staszowie udział  wzięły trzy drużyny z OSP Koniemłoty tj:

1. Seniorzy - 3 miejsce
Druhowie biorący udział: Wołowiec Rafał, Skiba Bartosz, Jastrząb Tomasz, Karaś Jacek, Ochnicki Daniel, Wawrzkiewicz Hubert, Konefał Piotr, Myśliwiec Arkadiusz

2. MDP Dziewczęta - 2 miejsce
Druhny biorące udział: Gajos Karolina, Ochnicka Agnieszka, Nobis Magdalena, Rżana Aleksandra, Król Dominika, Polniak Sylwia, Dziuba Roksana , Lis Agata, Myśliwiec Arkadiusz – mechanik

3. MDP chłopcy - 2miejsce
Druhowie biorący udział: Soboń Wojciech, Reperowski Artur, Ptak Paweł, Tutak Mariusz, Świątek Dominik, Skuza Krzysztof, Januszewski Piotr, Majczak Hubert, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.

W dniu 18 września 2011r. w  Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych udział wzięła MDP dziewcząt – zajmując 5 miejsce. Druhny biorące udział: Dziuba Roksana, Lis Agata, Nobis Magdalena, Król Dominika, Soboń Katarzyna, Rżana Aleksandra, Bielecka Larysa, Bielecka Klaudia, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.

W roku 2011 OSP uczestniczyła 44 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 37 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 7 razy,

W dniu 08 września 2011r. jednostka  z pocztem sztandarowym bierze udział  w obchodach jubileuszowych 90 - lecia powołania Związku OSP RP w Warszawie, reprezentując powiat staszowski, za co jednostka OSP Koniemłoty otrzymała podziękowanie od Prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka . Udział wzięli: Myśliwiec Roman, Myśliwiec Kazimierz, Belusiak Tadeusz, Czereś Jerzy, Widanka Paweł.

W dniu...2011r. odchodzi na wieczny odpoczynek dh. Urban Jan, a w dniu 13 września 2011r. dr. Adwent Józef.

17 marca 2012r. z okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego  jednostka otrzymuje list gratulacyjny i pozdrowienia od:

1. Komendanta Głównego PSP - gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz

2. Zastępcy Komendanta Głównego PSP -nadbryg. Marek Kowalski

W roku 2012 dokonano dalszej modernizacji "Domu Strażaka" - dobudowując taras o pow. 60 m2 z własnych środków, a z środków z budżetu Gminy nastąpiła wymiana pokrycia dachowego na  całej strażnicy z eternitu na blachę.

W dniu 25 sierpnia 2012 roku udział jednostki z pocztem sztandarowym w uroczystościach na Stadionie Narodowym w Warszawie z okazji XX- lecia powstania PSP i XIII Zjazdu Krajowego Związku.

W roku 2012 OSP uczestniczyła 51 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 45 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 3 razy, alarmy fałszywe- 1 raz, ćwiczenia - 2 razy.

W dniu 05 stycznia 2013r. odchodzi na zasłużony odpoczynek dh. Piotr Kotlarz, wieloletni skarbnik, odznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim  „ZŁOTYM  ZNAKIEM ZWIĄZKU” w 1996r.

16 lutego 2013r. z okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego  jednostka otrzymuje list gratulacyjny od:

- Zastępcy Komendanta Głównego PSP -nadbryg. Marek Kowalski  

W dniu 07 lipca 2013r. w zawodach Miejsko-Gminnych w Staszowie udział  wzięły trzy drużyny z OSP Koniemłoty tj:

1. Seniorzy - 4 miejsce.
Druhowie biorący udział: Majczak Hubert, Soboń Wojciech, Jastrząb Tomasz, Skuza Krzysztof, Ptak Paweł, Wołowiec Rafał, Konefał Piotr, Januszewski Piotr, Myśliwiec Arkadiusz

2.MDP Dziewczęta 1 miejsce
Druhny biorące udział: Dziuba Roksana, Król Dominika, Ptak Aleksandra, Saramak Agnieszka, Rakowska Anna, Domagała Marta, Noga Weronika, Krzesaj Patrycja, Mysliwiec Arkadiusz- mechanik.

3. MDP chłopcy - 3miejsce
Druhowie biorący udział: Tutak Mariusz, Domagała Damian, Witek Wojciech, Reperowski Patryk, Banas Patry, Kobiałka Norbert, Świątek Dominik, Witek Kamil, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.

W dniu 06 października 2013r. w  Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych udział wzięła MDP dziewczyny zajmując I miejsce. Druhny biorące udział: Dziuba Małgorzata, Sapa Kamila, Noga Natalia, Krzesaj Patrycja, Noga Weronika, Domagała Marta, Ptak Ola, Rakowska Anna, Król Dominika, Światek Dominika, Soboń Wiktoria.

W dniu 08 sierpnia 2013r. przekazano bezpłatnie do OSP Krzczonowice - 2 szt aparaty powietrzno-oddechowe.

W roku 2013 OSP uczestniczyła 35 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 23 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 1 razy, zabezpieczenie rejonu - 10 razy.

W dniu 21 lutego 2014r.udział pocztu sztandarowego w pogrzebie wieloletniego działacza dh Jan Magier w Warszawie .Poczet sztandarowy:1.Czereś Jerzy, 2.Imas Kamil, 3.Domagała Janusz, pozostali Myśliwiec Roman, Wołowiec Stanisław, Stawiarz Stanisław.

15marca 2014r. z okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego  jednostka otrzymuje list gratulacyjny od:- Zastępcy Komendanta Głównego PSP -nadbryg. Marek Kowalsk .

W w/w zebraniu sprawozdawczym bierze udział Beata Oczkowicz W-ce Minister Obrony Narodowej.

W dniu 15 czerwca 2014r. MDP dziewcząt bierze udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Działoszycach – zajmując 10 miejsce. Druhny biorące udział: Domagała Marta, Światek Dominika, Noga Weronika, Noga Natalia, Dziuba Klaudia, Krzesaj Patrycja, Dziuba Małgorzata, Rakowska Anna, Reperowska Justyna, Sapa Kamila, Soboń Wiktori.

W dniu 15 sierpnia 2014r. jednostka uczestniczyła w zabezpieczeniu wyścigu Tour de Polonge, który przejeżdżał przez Staszów.

W dniu 12 października 2014r. w miejscowości Koniemłoty odbyły sie manewry jednostek OSP z terenu Miasta I Gminy Staszów i jednostki JGR Staszów.

W dniu 09.11.2014r. udział jednostki wraz z pocztem sztandarowym  w posadzeniu Dębu Prezydenckiego z okazji 25 - lecia Wolności w Wiązownicy Dużej,

W roku 2014 OSP uczestniczyła 40 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 25 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 9, zabezpieczenie rejonu - 5, alarmy fałszywe - 1

21 lutego 2015r. z okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego  jednostka otrzymuje list gratulacyjny    
- Komendanta Głównego PSP - gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz

W dniu 05 lipca 2015r. w zawodach Miejsko-Gminnych w Staszowie udział  wzięły trzy drużyny z OSP Koniemłoty tj:

1. Seniorzy - 6 miejsce
Druhowie biorący udział: Myśliwiec Marcin, Myśliwiec Łukasz, Wołowiec Rafał, Jastrząb Mateusz, Jastrząb Tomasz, Widanka Paweł, Garczewski Łukasz, Imas Michał, Myśliwiec Arkadiusz-mechanik.

2.MDP dziewczęta 1 miejsce
Druhny biorące udział:: Krzesaj Patrycja, Sapa Kamila, Reperowska Justyna, Dziuba Klaudia, Dziuba Weronika, Świątek Dominika, Rakowska Anna, Dziuba Małgorzata, Soboń Wiktoria, Pruś Karolina, Dziuba Oliwia. Myśliwiec Arkadiusz – mechanik.

3. MDP chłopcy - 1miejsce
Druhowie biorący udział: Reperowski Patryk, Bielaska Mikołaj, Ptak Kuba, Godzwon Kamil, Rakowski Grzegorz, Tomczyk Patryk, Kobiałka Norbert, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.

W dniu 13 września 2015r. w  Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych udział wzięły dwie drużyny z OSP Koniemłoty tj:

1. MDP dziewczyn - II miejsce
Druhny biorące udział: Dziuba Małgorzata, Krzesaj Patrycja, Pruś Karolina, Reperowska Justyna, Dziuba Klaudia, Światek Dominika, Soboń Wiktoria, Sapa Kamila, Dziuba Weronika, Myśliwiec Arkadiusz – mechanik.

2. MDP chłopcy - III miejsce
Druhowie biorący udział: Godzwon Kamil, Bielaska Mikołaj, Kobiałka Norbert, Tomczyk Patryk, Rakowski Grzegorz, Bartosz Lasota, Reperowski Konrad, Kuba Ptak, Myśliwiec Arkadiusz- mechanik.

W roku 2015 OSP uczestniczyła 88 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 73 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 9 razy, zabezpieczenie rejonu - 5 razy, alarmy fałszywe - 1 razy.

W  dniu 21 marca 2016r. odchodzi na wieczny odpoczynek dh  Mieczysław Skuza – wieloletni Naczelnik OSP – odznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim "ZŁOTYM  ZNAKIEM ZWIĄZKU''.

 SharpBI 20160610 064102

Obecnie OSP Koniemłoty posiada budynek wielofunkcyjny   znajdujący sie na działce o pow.0,40 ha, oddany do użytkowania w  1971 r., i wyposażony we wszystkie media z trzema boksami garażowymi i licznym sprzętem.

Stan osobowy jednostki  to 50 druhów,KDP oraz dwie drużyny młodzieżowe . Uprawnionych do wyjazdów  jest  35 druhów posiadających odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie .

Dobrze wyszkoleni  druhowie i  wyposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy umożliwia  sprawne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Dowodem tego jest liczba wyjazdów do  zdarzeń w poszczególnych latach głównie  udział w czasie powodzi nawiedzających nasz powiat staszowski  i sandomierski w latach 1997r., 2001r., 2006r., 2010r. i 2011r.

Obecnie „ Dom Strażaka „ w Koniemłotach jest budynkiem wielofunkcyjnym, wyposażonym we wszystkie media niezbędne do zaspokojenia potrzeb zarówno strażakom, jak też służy całemu społeczeństwu. Posiada działkę o pow. 0.40 ha .

Od 1993 roku członkowie MDP uczestniczą rok rocznie w obozach szkoleniowo - wypoczynkowych podnosząc swoje kwalifikacje, organizowanych przez Związek OSP RP przy dofinansowaniu środków z UMiG Staszów.

 

Aktualny skład Zarządu OSP wybrany na zebraniu w dniu  20 lutego 2016r. przedstawia się następująco:

Zarzd OSP 2016

 Prezes- Roman Myśliwiec

 Wiceprezes -naczelnik – Stanisław Wołowiec

 Wiceprezes – Tadeusz Belusiak

 Z-ca naczelnika – Piotr Konefał

 Sekretarz – Robert Widanka

 Skarbnik – Kamil Imas

 Gospodarz – Michał Imas

 Członek – Łukasz Garczewski

 Członek – Paweł Soboń

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyj.2016

 Marek Rogala - Przewodniczący
Arkadiusz Myśliwiec - Sekretarz

Tomasz Gajos - Członek

W dniu 20 lutego 2016r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego podziękowania od Zarządu za wieloletnią pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej otrzymali dh: 1. Kazimierz Myśliwiec, 2.Jerzy Czereś. 3.Bogdan Imas, 4.Zdzisław Tutak ,5. Antoni Stepień.

W dniu 23 marca 2016r. druhowie z OSP Koniemłoty wraz z pocztami sztandarowymi z OSP Krzczonowice, Grzybów, Wola Osowa, Staszów, Oględów, Wiązownica Duża, Wiśniowa, Łukawica, Święcica, żegnają wieloletniego Naczelnika naszej jednostki dh. Mieczysława Skuza . 

W dniu 31 sierpnia 2016r.  druhowie z OSP żegnają ks. kapelana strażaków, proboszcza Pawła Cygana po 15 latach pracy w Naszej parafii, a 04 września witają nowego proboszcza ks. dr Michała Łukasika .

W dniu 18 września 2016r. jednostka brała udział w manewrach Miejsko-Gminnych w miejscowości Wiśniowa . Udział brały wszystkie jednostki OSP z Gminy i jednostka JGR Staszów.

W dniu 26. września.2016r. nastąpiło wręczenie medalu „ Młody Bohater” dla Konrada Myśliwiec s. Arkadiusza przez Pana  Mariusza Błaszczaka MSWiA za uratowanie życia naszego strażaka naszej jednostki jak również z rąk Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach i Pani Wojewody otrzymuje podziękowania, gratulację i upominki .

W roku 2016 OSP uczestniczyła 71 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 40 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 8 razy, zabezpieczenie rejonu - 19 razy, alarmy fałszywe - 2 razy, ćwiczenia - 2 razy .

Rok 2017

W dniu 30 marca 2017r. udział jednostki  z pocztem sztandarowym w obstawie  wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy  na ziemi Staszowskiej.

W dniu 11 czerwca 2017r. udział dwóch druhów tj: 1.Mateusz Jastrząb, 2.Kamil Godzwon w kompani honorowej w obchodach Wojewódzkich Dnia Strażaka w Busku Zdroju reprezentując powiat staszowski .

W dniu 05 września 2017r. na stadionie Miejskim w Staszowie odbyły się zawody Miejsko-Gminne w których udział wzięły 4 drużyny z OSP Koniemłoty najwięcej drużyn z terenu U MiG Staszów tj:

22

1.KDP zajmując – I miejsce,

Udział  brali: 1. Alicja Czajkowska, 2. Joanna Czajkowska, 3. Małgorzata Dziuba, 4. Klaudia Dziuba, 5. Patrycja Krzesaj, 6. Karolina Pruś, 7. Anna Rakowska, 8. Justyna Reperowska, 9. Kamila Sapa

Obsługujący motopompę i opiekun drużyny dh. Piotr Konefał Z-ca Naczelnika .

2.MDP dziewcząt – I miejsce,

Udział brali:1. Weronika Domagała, 2.Klaudia Drzazga, 3.Natalia Drzazga, 4.Daria Brzostowicz, 5.Milena Jońca,6.Małgorzata Rajca, 7.Natalia Witek, 8.Klaudia Witek

3.MDP chłopcy – V miejsce,

Udział brali: 1.Kuba Król, 2.PIotr Łyszka, 3.Patryk Tomczyk, 4.Grzegorz Rakowski, 5Sebastian Reperowski, 6.Sebastaina Nastalski, 7.Konrad Reperowski, 8. Sebastian Zaleśny. Obsługujący motopompę w MDP dh. Arkadiusz Myśliwiec, opiekun drużyn: 1.dh. Stanisław Wołowiec-Naczelnik, 2. dh.Paweł Soboń- Członek Zarządu.

4.Seniorzy - IV miejsce

Udział brali: 1.Kamil Godzwon. 2.Piotr Konefał, 3.Norbert Kobiałka, 4.Mateusz Jastrząb, 5.Patryk Reperowski, 6.Paweł Soboń, 7.Wojciech Witek, 8.Łukasz Garczewski, 9. Arkadiusz Myśliwiec

Obsługujący motopompę dh. Arkadiusz Myśliwiec , opiekun drużyny dh. Piotr Konefał .

W dniu 17 września 2017r. na stadionie w Sichowie Małym odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze z udziałem:

1.KDP zajmując – I miejsce,
Udział  brali: 1. Alicja Czajkowska, 2. Joanna Czajkowska, 3. Małgorzata Dziuba, 4. Klaudia Dziuba, 5. Patrycja Krzesaj, 6. Karolina Pruś, 7. Anna Rakowska, 8. Justyna Reperowska, 9. Kamila Sapa
Opiekun dh. Piotr Konefał

2. MDP dziewczęta zajmując – II miejsce.

Udział brali:1. Weronika Domagała, 2.Klaudia Drzazga, 3.Natalia Drzazga, 4.Daria Brzostowicz, 5.Milena Jońca,6.Małgorzata Rajca, 7.Natalia Witek, 8.Klaudia Witek
Skład drużyn jak wyżej .Opiekunowie: dh. Stanisław Wołowiec, dh. Paweł Soboń.

60

W dniu 02 pażdziernika 2017r. udział druhów i pocztu sztandarowego w uroczystościach pogrzebowych długoletniego komendanta PSP - dh Kazimierza Gawrońskiego .

W roku 2017 OSP uczestniczyła 110 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 49 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 18 razy, zabezpieczenie rejonu - 38 razy, alarmy fałszywe - 1 raz, ćwiczenia - 4 razy .R

Rok 2018

W dniu 29 maja 2018r. jednosce zostaje przekazany następujący sprzet :

1. Zestaw PSP R 1 kompletny z deską ortopedyczną, szynami Kramera, noszami płachtowymi.

2. Hydraulika- rozpieracz ramieniowy, nożyce, agregat pompowi, węże.

Wartość otrzymanego sprzętu to 67.344.00zł.  Zadanie wspłfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W dniu 02 pażdziernika 2017r. udział druhów i pocztu sztandarowego w uroczystościach pogrzebowych długoletniego komendanta PSP - dh Kazimierza Gawrońskiego .

W roku 2017 OSP uczestniczyła 110 razy w akacjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów- 49 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 18 razy, zabezpieczenie rejonu - 38 razy, alarmy fałszywe - 1 raz, ćwiczenia - 4 razy .

Otrzymane dotacje w 2017r. : KSRG – 8 000.00 zł., Rada Sołecka 4 000.00zł.

15 lipca 2018r, jednostka OSP w Koniemłotach obchodzi jubileusz 95 lecie jej powstania w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarcia i przywitanie gości dokonał Prezes Zarządu  OSP druh Roman Myśliwiec.

W trakcie uroczystości poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowana przez właściciela Huty Szkła Gospodarczego, Tadeusza Wrześniaka. Upamiętniająca tablica powstała w hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom OSP w Koniemłotach.

Święto 95-lecia OSP było także doskonała okazja do wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski  Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali druhowie :

 1. Kazimierz Myśliwiec
 2. Robert Widanka.

W/w  Krzyże w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski,  w  obecności Burmistrza M i G Staszów Leszka Kopeć, Z-cy Burmistrza Ewy Kondek i przedstawicieli Zarządu O/W Związku OSP RP w Kielcach, Ireneusz Żak i Bolesław Gradziński i Prezesa O/P Związku  OSP RP w Staszowie, starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

Uchwałą prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Kazimierz Myśliwiec otrzymał także Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Uchwałą Prezydium Zarządu O/W Związku OSP RP w Kielcach wręczono także medale za zasługi dla pożarnictwa dla druhów:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

1.Kamil Imas, 2.Paweł Widanka, 3.Krzysztof Gibała

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

1. Henryk Piechociński , 2.Zbigniew Dziuba, 3.Tomasz Jastrząb

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

1.Janusdz Domagała, 2. Łukasz Garczewski, 3.Łukasz Urban, 4.Mateusz Jastrząb, 5. Damian Domagała, 6.Mieczysław Gibała.

Uchwałą Prezydium O/P Związku OSP RP w Staszowie pięciu druhów OSP Koniemłoty otrzymało:

Odznakę „Strażak Wzorowy” tj:

 1. Tomasz Gajos, 2.Wojciech Witek, 3.Norbert Kobiałka, 4. Tomasz Jastrząb, 5. Patryk Reperowski.

Wręczono również odznaki za długoletnią służbę, którą otrzymali druhowie:

 1. Mieczysław Król za 70 lat , 2. Czesław Karaś za 55 lat.

95 lecie 7

Na uroczystość Jubileuszu OSP Koniemłoty przybyło wiele przyjaciół jednostki.

Wśród licznie zebranych znaleźli się:

Wicewojewoda Świętokrzyski – Andrzej Bętkowski, Burmistrz MiG Staszów – Leszek Kopeć, Z-ca Burmistrza MiG Staszów – Ewa Kondek, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Marek Szczepanik, Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Ewelina Bień i Marek Strzała, V0-ce Prezesi Zarządu O/W Związku RP w Kielcach- Ireneusz Żak i Bolesław Gradziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek wraz z radnymi, Prezes Zarządu O/P Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski- Michał Skotnicki, Przewodniczący Rady Powiatu - Damian Sierant wraz z radnymi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów – Adam Lubera, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg,-  Grzegorz Rajca, Dyrektorzy Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, a także sołtysi. Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu przekazali – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP -  Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP – Kazimierz Kotowski, Komendant Główny Państwowej Strazy Pożarnej – gen. Brygadier Leszek Suski, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg Adam Czajka, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz, Wicewojewoda Świętokrzyski – dh Andrzej Bętkowski .

95 lecie 5 95 lecie 4 

95 lecie 3

 95 lecie 2

95 lecie 95 lecie 1

Zarząd OSP Koniemłoty w dowód wdzięczności za okazaną Pomoc na rzecz funkcjonowania jednostki ufundował okolicznościowe puchary oraz podziękowania, które otrzymali także włodarze miasta.

....95 lecie 6a

Liczba wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych 93 razy w tym poza gminę 10 razy, Pożary 44 razy. MZ 17 razy, Zabezpieczenie Rejonu 24 razy, Ćwiczenia 8 razy.

W dniu09 września 2018r. na stadionie Miejskim w Stopnicy odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i KDP w których udział wzięła KDP z Koniemłół, reprezentując powiat staszowski i gminę Staszów zajmując II miejsce z pośród 13 drużyn żeńskich, uzyskując 114,08 pkt. Dziewczyną zabrakło 043 sek. By zdobyć tytuł mistrzowski.

zaw.woj.2018 1 zaw.woj.2018

W skład srebrnej drużyny weszły: Joanna Czajkowska, Klaudia Dziuba, Małgorzata Dziuba, Weronika Dziuba, Patrycja Krzesaj, Karolina Pruś, Anna Rakowska, Justyna Reperowska Karolina Sapa. Opiekunem i trenerem był Piotr Konefał Z-ca Naczelnika.

W/w drużyna wraz trenerem Piotrem Konefałem i Prezesem Romanem Myśliwiec została zaproszona  na sesję Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 9 września 2018r.na której Burmistrz  Miasta i Gminy Leszek Kopeć złożył gratulację i podziękowania wręczając listy gratulacyjne oraz upominki. W imieniu wicemistrzyń województwa głos zabrała  jedna z dziewcząt:- Jesteśmy dumne, że repeezentowaliśmy Staszów- mówiła..

W ramach zakupionego sprzętu i wyposażenia jednostka otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości ‘ Hydraulikę ciężką(rozpieracz ramieniowy, kolumnowy, nożyce, agregat pompowy, łańcuchy, węże) o wartości 62 000,00 zł. plus zestaw PSP R1 kompletny z deską ortopedyczną, szynami kramera, nosze płachtowe o wartości 5344,0 zł. Łączna wartość otrzymanego przętu to 67 344,00 zł.

W czerwcu 2018r. została przekazana do OSP Smerdyna torba medyczna PSP R-1 o wartości 5 000,00 zł.

12 pażdziernika 2018r, przekazano do OSP Krzczonowice zestaw sprzętu hydraulicznego ” UNIWERSAL” o wartości 30 000.00 zł.

12 grudnia 2018r. zostały przyznane dla OSP Koniemłoty środki w ramach Działania 3.3 Termomodernizacja Budynku Strażnicy OSP. Koszt ogólny to 482 447,20 zł. tj: 95 % dofinansowania tj. 456 899,84 zł., wkład własny 25 547,36 zł.

Otrzymane dotacje w 2018r.: KSRG – 8 525zł.,Fundusz Sprawiedliwości – 72 688.00 zł., Starostwo Powiatowe – 2 000.00zł.,Woj. Ośrodek Ruchu Drogowego Kielce – 436.65 zł., Fundacja Orlen „Dar Serca”- 9 000.00 zl.

Rok 2019

 W akcjach ratowniczo -  gaśniczych w roku 2019 jednostka uczestniczyła 86 razy w tym : w gaszeniu pożarów 41 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 26 razy, 2 razy alarmy fałszywe, zabezpieczeń rejonu 15 razy, 2 razy ćwiczenia.  Liczba  wyjazdów poza teren gminy 11 razy.

W dniach 21-22 maja 2019r. wystąpiła powódż w miejscowościach:

- Koniemłoty ul. Strażacka i Szkolna z zalaniem garażu OSP i ewakuacja 2 osób z budynku mieszkalnego,

- gmina Oleśnica -  pompowanie wody z zalanych terenów,

- gmina Łubnice -  pompowanie wody przez 24 godz.x 3 doby tj: (od 25-27.05.2019r,)

Za powyższe działania ratownicze jednostka otrzymała podziękowania od Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie, Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie

W dniu 16 czerwca 2019r. podczas wystąpienia fali gradobicia, która przeszła przez Koniemłoty, nastąpiło uszkodzenie mienia dachu budynku strażnicy za co jednostka otrzymała odszkodowanie.

W dniu 30.06. 2019r.  na stadionie Miejskim w |Staszowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP. Z jednostki OSP wzieło udział 4 drużyny tj:

- Seniorzy –  II miejsce ćwiczenie bojowe,III miejsce-  klasyfikacja generalna, udział brali: Mateusz Reczko, Patryk Tomczyk, Krzysztof Skuza, Norbert Kobiałka, Kamil Godzwon, Wojciech Witek, M\ateusz Jastrząb.

 - KDP –II miejsce ćwiczenie bojowe, I miejsce  - sztafeta pożarnicza , II miejsce – klasyfikacja generalna, udział brali: Joanna Czajkowska, Klaudia Dziuba, Małgorzata Dziuba, Weronika Dziuba,  Karolina Pruś, Anna Rakowska, Kamila Sapa. Alicja Czajkowska,Wiktoria Soboń. Opiekunem i trenerem był Piotr Konefał Z-ca Naczelnika.

- MDP dziewczyny – III miejsce, udział brali: Domagała Weronika, Drzazga Natalia, Drzazga Klaudia, Witek Klaudia, Witek Natalia, Brzostowic Daria, Rajca Małgorzata

- MDP chłopcy – IV miejsce, udział brali: Tomczyk Adrian, Dziekoń Dominik, Jaskóła Kamil, Wróbel Mateusz, Banaś Mateusz, Pyrek Szymon, Hyc Jan, Tomczyk Eryk, Łabęcki Kacper.

zawody gminne 2019 zawody gminne 2019.1

Opiekunem i trenerem drużyn byli:dh. Piotr Konefał, Paweł Soboń i Arkadiusz Myśliwiec.

 W dniu 15.09.2019r. odbyły się Zawody Powiatowe  KDP – IV miejsce, udział brali:  Klaudia Dziuba, Małgorzata Dziuba, Weronika Dziuba,  Karolina Pruś,  Kamila Sapa. Alicja Czajkowska,Wiktoria Żyła,Małgorzata Rajca. Opiekunem i trenerem drużyn byli:dh. Piotr Konefał, Paweł Soboń i Arkadiusz Myśliwiec.

zaw.powia.2019

W dniu 29 listopada 2019r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przyznane środki w ramach Działania 3.3 Termomodernizacja BUDYNKU STRAŻNICY OSP.

Otrzymane dotacje w 2019r. -  WOŚiGW/NFOŚiGW- 5 000.00 zł, KSRG – 9 300.00 zł., Komenda Główna – 5 000.00 zl., Fundusz |Społeczny Rolników – 11 400.00 zł.,PZU – 16 400.00 zł.

Rok 2020

W akcjach ratowniczo -  gaśniczych w roku 2020 jednostka uczestniczyła 65 razy w tym : w gaszeniu pożarów 37 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 10 razy, 1 raz alarmy fałszywy, zabezpieczeń rejonu 16 razy, 1 raz ćwiczenia.  Liczba  wyjazdów poza teren gminy 1 raz.

Rok 2020 był rokiem szczególnym, który nasz kraj nawiedziła epidemia korona wirusa, dlatego nie odbyliśmy zebrania sprawozdawczego w planowanym terminie.

W ramach  termomodernizacji dokonano : ocieplenie ścian zewnętrznych i izolacja ścian przy gruncie, wymiana stolarki okiennej szt 33 i drzwiowych szt.3, ocieplenie stropu, modernizacja instalacji CO z wymianą grzejników i wszystkich rur, instalacja paneli fotowoltaicznych szt.55 o mocy 13.80 KW z wykonaniem kotłowni hybrydowej.(bojler elektryczny, bojler gazowy, ułożenie płytek i malowanie pomieszczenia).W/w projekt Nr RPSW.03.03.00-26-0046/17 został rozliczony dnia 06.07.2020r.

term. Modernizacja

W dniu 02.03.2020r.odszedł na wieczną służbę - druh Zdzisław Grabowski.

W dniu 08.08.2020r. jednostka uczestniczyła  z pocztem sztandarowym w pogrzebie ks. Prałata Henryka Kozakiewicza.

W dniu 23.08.2020r. jednostka uczestniczyła z pocztem sztandarowym w obchodach 44 rocznicy śmierci ks. męczennika Romana Kotlarza i 40 rocznicy powstania Solidarności.

Otrzymane dotacje w 2020r. – WFOŚiGW/NFOŚiGW – 6 100.00 zł.,KSRG – 11 498.00zł., FSUR – 10 000.00 zł., Rada Sołecka Koniemłoty – 7 600.00zł.

 Rok 2021

W roku 2021 OSP uczestniczyła 80 razy w akcjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów 24 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń- 38 razy w tym  8 wypadki samochodowe, zabezpieczenie rejonu 15 razy, szkolenia 3 razy .

W dniu 4 września 2021r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym za rok 2020 wybrano nowe władze OSP

Aktualny skład Zarządu:

Prezes – Roman Myśliwiec

Wiceprezes - Naczelnik – Piotr Konefał

Wiceprezes – Tadeusz Belusiak

Z-ca Naczelnika – Arkadiusz Myśliwiec

Sekretarz – Robert Widanka

Skarbnik – Kamil Imas

Gospodarz –  Mateusz Jastrząb

Członek –  Paweł Soboń

Członek - Wojciech Witek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Marek Rogala
 2. Członek – Tomasz Gajos
 3. Członek – Kamil Godzwon

Przedstawicielami do Zarządu O/M Związku OSP RP w Staszowie wybrani zostali :

 1. Roman Myśliwiec – Prezes,  2. Piotr Konefał  Wiceprezes - Naczelnik,    3.Wiesław Woszczyna – członek

Delegatami na Zjazd O/M Zwiazku OSP RP wybrani zostali:

Osoby j/w plus Arkadiusz  Myśliwiec, Tadeusz Belusiak, Robert Widanka

W dniu 06.09.2021 dokonano wymiany urządzenia DSP na nowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.           

Otrzymane dotacje w 2021r. –KSRG – 10 700.0zł., NFOŚiGW/WFOŚiGW – 10 000.00 zł., KG PSP – Covid – 5 000.00 zł., Rada Sołecka Koniemłoty – 7 575.00 zł., Fundusz Społeczny Ubezpieczeń Rolników – 5 500.00 zł.,

Rok 2022

W roku 2022 jednostka  OSP uczestniczyła 107 razy w akcjach ratowniczych w tym w gaszeniu pożarów 72 razy, miejscowe zagrożenia 17 razy, alarmy fałszywe 1 raz, zabezpieczenie rejonu 17 razy.  Wyjazd poza teren gminy 7  razy .

W dniu 10 stycznia 2022r. odchodzi na zasłużony odpoczynek  druh Mieczysław Król.

W dniu 28 lutego 2022r, jednostka OSP odpowiadając na apel Komendanta Głównego PSP przekazała w ramach pomocy dla Ukrainy następujący sprzęt i wyposażenie tj: ubranie specjalne szt3, hełm szt3, wąż W-75 szt3, wąż-52 szt3, rękawice specjalne par 5, rękawice techniczne par 3, kominiarka szt.3, prądownica szt1 torba  medyczna R-0 szt.1.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego podziękowania od Zarządu za wieloletnią pracę w Zarządzie  otrzymał dh: 1. Wołowiec Stanisław –wieloletni Naczelnik OSP (1996 – 2021r.)

W dniu 1 czerwca 2022r. z okazji Dnia Dziecka w ZPO w Koniemłotach  - jednostka OSP bierze udziął przedstawiają działanie sprzętu przeciwpożarowego i udzielając instruktarzu odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 26 czerwca 2022r. na stadionie Miejskim w Staszowie odbyły się zawody Miejsko-Gminne w których udział wzięły 3 drużyny z OSP Koniemłoty najwięcej drużyn z terenu Miasta i Gminy Staszów tj:

1. Seniorzy zajmując III miejsce. Udział brali: Kamil Godzwon, Arkadiusz Myśliwiec, Mateusz Jastrząb, Tomczyk Eryk, Dziekoń Nikodem, Piotr Konefał, Witek Wojciech,  Lasia Bartosz, Paweł Soboń ,

zaw.gminne2022 2a

2. KDP zajmując II miejsce. Udział brali:, Małgorzata Dziuba, Weronika Dziuba, Weronika Domagała, Brzostowicz Daria,Witek Natalia, Drzazga Klaudia, Sweda Dominika, Karolina Pruś,Kamila Sapa,Patrycja Krzesaj.

zaw.gminne2022 3

3. MDP chłopców/dziewcząt zajmując II miejsce. Udział brali: Julia Myśliwiec, Uśmiał Joanna, Krzysztof Witek, Uśmiał Konrad,Adam Cepil, Szymon Myśliwiec,Aleks Zgrzywa,Krzesaj Jakub, Damian Augustyn. Opiekunem i trenerem w/w drużyn byli: Piotr Konefał i Aradiusz Myśliwiec.

zaw.gminne2022 4

 

zaw.gminne2022 1 zaw.gminne2022

W dniu 18 września 2022r. na stadionie w Sichowie Małym odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze z udziałem: 1.KDP zajmując – II miejsce. Udział brali: 1, Małgorzata Dziuba, 2.Weronika Dziuba, 3.Weronika Domagała, 4.Daria Brzostowicz,5.Natalia Witek ,6.Kladia Drzazga, 7.Dominka Sweda, 8. Piotr Konefał (mechanik).

Opiekunowie drużyny: dh Arkadiusz Myśliwiec, dh. Piotr Konefał.

zaw.pow.2022 1 zaw.pow.2022 

W dniu 19grudnia 2022r. odchodzi na zasłużony odpoczynek  druh Marcin Drzazga w wieku 44 lata.

 pogrzeb śp. dh Marcina pogrzeb śp. dh Marcina1

W dniu 24grudnia 2022r. odchodzi na zasłużony odpoczynek druh Krzysztof Tomalski.

Otrzymane dotacje w 2022r. – WFOŚiGW/NFOŚiGW – 8 100.00zł., KSRG – 5 540.00 zł., Rada Sołecka Koniemłoty – 8 000.00 zł.

Jednostka bierze udziął we wszystkich latach organizowanych  uroczystościach: państwowych, strażackich i kościelnych.

Rok 2023

W sobotę, 11 marca2023r., w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Koniemłoty, odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności za 2022 rok.

W posiedzeniu, które otworzył i prowadził prezes druh Roman Myśliwiec, oprócz druhów, członków jednostki, uczestniczyli zaproszeni gości, m.in.,: poseł na Sejm, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh Wiesław Woszczyna, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, proboszcz parafii w Koniemłotach ks. dr Jan Michał Łukasik, wikariusz paraf ks. Paweł Zyśko, mł. bryg. Tomasz Banaś z Komendy Powiatowej PSP w Staszowie, komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski, a także współpracujący z jednostką: przedsiębiorcy, pedagodzy i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Złota Podkowa”.

zebranie 2022 1 zebranie 2022 2zebranie 2022 zebranie 2022 3 

W punkcie ,,wolne wnioski i dyskusja” prezes Roman Myśliwiec podziękował poseł Annie Krupce za pomoc w uzyskaniu dofinansowania na zakup średniego samochodu bojowego. Wstępnie omówiono program obchodów 100-lecia jednostki, które planowane są w sierpniu lub wrześniu br., a także podziękowano sponsorom za otrzymywane wsparcie. Posiedzenie było także okazją do wręczenia  wszystkim członkom jednostki, którzy spełniaja wymogi do otrzymania odznak ,,Za wysługę lat”.

W dniu 07 marca 2023r.ogłoszono przetarg na kupno nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego,  a 15 marca 2023r. dokonano jego otwarcia za cenę 1 220 000.00 zł.

W dniu 29 marca 2023r. odbyły się gminne eliminację Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej z Koniemłót w grupie V-VIII w osobach:1. Myśliwiec Julia,- zdobywając I miejsce 2.Sapa Konrad, - II miejsce, 3.Witek Krzysztof, - III miejsce, 4. Zgrzywa Natalia , 5. Cepil Adam.  Konefał Kacper reprezentował Szkołę Podstawowa Nr 1 w Staszowie w grupie wiekowej I – IV zdobywając I miejsce. W/w są członkami MDP w Koniemłotach.

Myśliwiec Julia i Konefał Kacper brały udział w powiatowych eliminacjach w dniu 20.04.23r. w Staszowie zdobywając pierwsze miejsca co zakwalifikowało ich do udziału w eliminacjach wojewódzkich , które odbyły się w Pińczowie,  reprezentując powiat staszowski zdobywając VII i VIII miejsca.

W dniu 03 kwietnia 2023r. w Komendzie Wojewódzkiej w Kielcach otrzymaliśmy Promesę  dofinansowania  w obecności Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie - dr Leszka Kopeć do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości 950 000.00 zł,

środki finansowe z następujących źródeł:

Środki własne oraz samorządowe 500 000.00 zł

Środki finansowe NFOŚiGW / WFOŚiGW: 450 000.00 zŁ.

promesa na auto promesa na auto2

 

W dniu 23.04.23r. jednostka brała udział w Festynie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Koniemłotach „Dzień Ziemi”, przedstawiając pokaz strażacki cięcie samochodu podczas wypadku i udzielanie pierwszej pomocy medycznej .

W dniu 01 maja 2023r, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Zarząd OSP dokonał sprzedaży ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  Jelcz 315 z przeznaczeniem do muzeum po 30 latach pracy w OSP Koniemłotach Ogólny wiek samochodu to 50 lat (1973r rok produkcji). Samochód w ostatnią podróż udało się do Kalisza, pokonując na własnych kołach. Podróż minęła bezproblemów.

5 3

 W dniu 03 maja 2023r. z okazji Dnia Strażaka Św. Floriana  odbyła się Msza Święta w kościele parafialnym p.w. WNMP w Koniemłotach za druhów strażaków  z całej parafii.

2

 

W ramach dotacji w 2023r.  otrzymaliśmy środki z: KSRG 5 795,00zł z tego środki bieżące 5 795.00 zł, KG PSP na środki inwestycyjne 20 000.00 zł do kupna samochodu, KG PSP z firma ubezpieczeniowych 20 000,00 zł, WFOŚiGW 10 000.00 zł, FSUR – 5 000.00zł, NFOŚiGW /WFOŚiGW 450 000.00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu.

W dniu 19 czerwca 2023r, podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 450 000.00 zł, środki  NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na zakup samochodu.1

 

W dniu 27.06.2023r. Jednostka odbiera z firmy MOTO-TRUCK sp. z o.o w Kielcach nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy  MAN TGM 18.320 4x4 BB.

Całkowita wartość w/w samochodu to 1 220 000,00 zł.

Żródła finansowania to:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie: 575 000,00 zł.,
 2. NFOŚiGW w Warszawie w kwocie: 450 000,00 zł.,
 3. Urząd Marszałkowski w Kielcach w kwocie: 40 000.00 zł.
 4. Komenda Główna PSP w Warszawie w kwocie: 20 000,00 zł.,
 5. Środki własne OSP w kwocie: 135 000.00 zł.

man1

W dniu 11 sierpnia 2023r. zostaje przekazany samochód marki MAN , Typ: TGM 13.280 na stan Urzędu Miasta i Gminy Staszów z przeznaczeniem dla OSP Grzybów z dodatkowym wyposażeniem tj: autopompa, agregat prądotwórczy do masztu, zwijadło elektryczne do szybkiego natarcia, 2  szt stelaży  do aparatów powietrznych, dorobione dodatkowe półki i uchwyty na sprzęt, środek pianotwórczy.

przekazanie samochodu DO gRZYBOWA

 

 

Aktualny skład jednostki

Czynni:

 1. Tadeusz Belusiak, 2. Wojciech Chwazik, 3. Janusz Domagała, 4. Damian Domagała, 5. Tomasz Gajos, 6. Rafał Gajdowski, 7. Romuald Garczewski, 8. Łukasz Garczewski, 9. Krzysztof Gibała, 10. Mieczysław Gibała, 11. Andrzej Gibała, 12. Kamil Godzwon, 13. Michał Grosicki, 14. Bogdan Imas, 15. Kamil Imas, 16. Michał Imas, 17. Tomasz Jastrząb, 18. Mateusz Jastrząb, 19. Michał Kanarek, 20. Norbert Kobiałka, 21. Piotr Konefał, 22. Andrzej Kruzel, 23. Arkadiusz Myśliwiec,  24. Kazimierz Myśliwiec, 25. Łukasz Myśliwiec, 26. Marcin Myśliwiec, 27. Roman Myśliwiec, 28. Piotr Nowak, 29. Henryk Piechociński, 30. Grzegorz Rakowski, 31. Konrad Reperowski, 32. Patryk Reperowski 33. Marek Rogala, 34. Wojciech Skowron, 35. Stanisław Stawiarz, 36. Paweł Soboń, 37. Wojciech Soboń, 38. Krzysztof Skuza, 39. Krzysztof Świątek, 41. Łukasz Urban, 42. Grzegorz Uśmiał, 43. Zdzisław Tutak, 44. Robert Widanka, 45. Paweł Widanka, 46. Marcin Widanka, 47. Ireneusz Witek, 48. Kamil-Norbert Witek, 49. Wojciech Witek, 50. Wiesław Woszczyna, 51. Stanisław Wołowiec, 52. Rafał Wołowiec, 

KDP:

 1. Alicja Czajkowska, 2. Joanna Czajkowska, 3. Małgorzata Dziuba, 4. Klaudia Dziuba, 5. Weronika Dziuba, 6. Patrycja Krzesaj, 7. Karolina Drzazga, 8. Anna Rakowska, 9. Justyna Reperowska, 10. Kamila Sapa, 11. Weronika Domagała, 12. Natalia Witek, 13. Daria Brzostowicz, 14. Natalia Drzazga, 15. Nikola Drzazga,

MDP:

 1. Damian Augustyn, 2.Adam Cepil, 3. Marcel Durski, 4. Antoni Kanarek, 5. Kacper Konefał, 6. Kuba Krzesaj, 7. Julia Myśliwiec, 8. Krzysztof Myśliwiec, 9.Szymon Myśliwiec, 10. Aleks Zgrzywa, 11. Julia Rajca, 12. Joanna Uśmiał, 13. Konrad Uśmiał, 14. Krzysztof Witek.

Obecnie OSP Koniemłoty posiada budynek wielofunkcyjny znajdujący sie na działce o pow.0,40 ha, oddany do użytkowania w  1971 r., i wyposażony we wszystkie media z trzema boksami garażowymi i licznym sprzętem.

 

Stan osobowy jednostki  to 52 druhów, KDP oraz dwie drużyny młodzieżowe. Uprawnionych do wyjazdów  jest  30 druhów posiadających odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie .

Dobrze wyszkoleni  druhowie i  wyposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy umożliwia  sprawne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Dowodem tego jest liczba wyjazdów do  zdarzeń w poszczególnych latach głównie  udział w czasie powodzi nawiedzających nasz powiat staszowski  i sandomierski w latach 1997r., 2001r., 2006r., 2010r. i 2011r.

Nieżyjący zasłużeni działacze :

 1. 1. Szczepan Kotlarz, 2. Stefan Kotlarz, 3. Władysław Myśliwiec, 4. Mieczysław Skuza, 5. Feliks Kotlarz, 6. Piotr Kotlarz, 7.Adam Chwazik, 8. Antosiak Władysław,  9. Andrzej Drożdz, 10. Bronisław Rzepecki, 11. Jan Rajca, 12. Leon Gozdek, 13. Roman Stradomski, 14. Kacper Darowski, 15. Gabriel Stawiarz, 16. Józef Chwazik, 17. Feliks Widanka, 18. Józef Piec, 19. Edward Uśmiał, 20. Władysław Chwazik, 21. Wacław Juszczak, 22. Stanisław Masin, 23. Stanisław Darowski , 24. Zygmunt Lis, 25. Stanisław Witek, 26. Andrzej Uśmiał, 27. Bogdan Rajca, 28. Józef Adwent, 29. Teofil Maruszewsk,30. Jan Urban, 31. Feliks Kotlarz, 32. Władysław Myśliwiec, 32. Piotr Kotlarz, 33. Mieczysław Skuza. 34. Mieczysław Król, 35. Marcin Drzazga, 36. Krzysztof Tomalski.