FSW dniu 1 lipca 2019 r. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich”. Dofinansowanie otrzymało 550 jednostek z całej Polski. Łączna wartość wsparcia wynosi 1 000 000,00 zł. W gronie laureatów konkursu znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach. Nasz projekt po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 11400,00 zł.

Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staszów poprzez wzrost skuteczności i efektywności działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę OSP Koniemłoty, na rzecz udzielania pomocy mieszkańcom znajdującym się w stanie zagrożenia dla zdrowia, życia lub dobytku.

Rezultatami realizacji zadania będą między innymi:
- poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy strażaków,
- zwiększenie możliwości niesienia pierwszej pomocy, podczas zdarzeń zaistniałych w gospodarstwach rolnych,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Dzięki wsparciu z Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników udało nam się zakupic:

- Akumulatorowy zestaw oświetleniowy firmy MACTRONIC

- Deskę ortopedyczną pedriatryczną

- Kamizelkę KED

- Buty specjalne gumowe 6par

zdjęcie FSUSR

W ramach programu realizowanego przez firmę PZU - "Pomoc to Moc" Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Dzięki temu nasza jednostka OSP zakupiła specjalistyczny sprzęt ratowniczy w postaci:

- Piła łańcuchowa Sthil MS261

- Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i cięcia pedałów Lukas typ HTS90/LSH4

Kwota dofinansowania to 16400,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzęt ratownictwa technicznego oraz sprzętu do walki ze skutkami anomalii pogodowymi dla jednostki OSP Koniemłoty

lukas piła

PZU Pomoc To Moc

W ramach konkursku na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa ochorny ludności pn. "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotnicznych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" ogłoszonego w 2022 roku przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. W gronie laureatów konkursu znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach. Nasz projekt po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł. Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staszów poprzez wzrost skuteczności i efektywności działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę OSP Koniemłoty, na rzecz udzielania pomocy mieszkańcom znajdującym się w stanie zagrożenia dla zdrowia, życia lub dobytku.

Dzięki wsparciu z Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników udało nam się zakupić:

- Pompę strumieniową - 1 szt.
- Narzędzie do wycinania szyb klejonych - 1 szt.

Na powyższy cel jednostka przeznaczyła dodatkowo z własnych środków 1000,00 zł . Dzięki czemu udało się zrealizować zadanie i zamknąć ostatecznie projekt w kwocie 6000,00 zł .

FSUSR 2023 tablica informacyjna

Witamy serdecznie

W ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Nasza jednostka złożyła wniosek w stosownym czasie, który został rozpatrzony pozytywnie.

Dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach była możliwa realizacja wyżej wymienionego programu. To dzięki temu programowi dla naszej jednostki udało się pozyskac dofinansowanie w wysokości 8100,00zł  

Decyzją Komitetu ds. Sponsoringu, Prewencji i CSR, OSP Koniemłotach otrzymała dofinansowanie w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc – „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Kwota dofinansowania to 16400,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzęt ratownictwa technicznego oraz sprzętu do walki ze skutkami anomalii pogodowymi dla jednostki OSP Koniemłoty

PZU Pomoc To Moc

Witamy serdecznie

Pragniemy poinformować, iż nasza jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dotacja przyczyni się do podniesienia oraz utrzymania odpowiedniego standardu gotowości bojowej na terenie Miasta i Gminy Staszów.
Dofinansowanie w kwocie 6100,00 zł zostanie przeznaczone na zakup:

-prądownicy wodnej

- ubrania specjalnego

- hełmu strażackiego

- tłumicy

Dotacja na otrzymany sprzęt była możliwach w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych" - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnychogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zakupiony sprzęt  posiada odpowiednie świadectwa oraz certyfikaty, a przedewszystkim posiada świadectwo dopuszczenia przez CNBOP w Józefowie co było wymogiem zakupu wyposażenia.

LOGO NIEBIESKIE LITERY

znak zosp


Witamy serdecznie

 

Pragniemy poinformować, że Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Kielcach w ramach pilotażowego programu „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”. Dzięki dofinansowaniu udało się zakupić niezbędny sprzęt w postaci  oraz Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, który posłuży przy wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych i przyczyni się do sprawniejszego usuwania skutków zdarzeń.

 IMG 20190917 082410