W dniu 9 marca 2024 roku w jednostce OSP Koniemłoty odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2023 rok, na którym podsumowano całą działalność ubiegłoroczną. Na zebranie przybyły władze wszystkich szczebli samorządowych oraz instytucji Państwowych. Po odczytaniu sprawozdań i przedstawieniu planu działalności i planu finansowego na obecny rok oraz po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Mandatowej prawomocności zebrania przystąpiono do głosowania. Zarząd otrzymał jednogłośnie ABSOLUTORIUM, za które podziękowano całemu gronu strażackiemu.

Zaproszeni goście zabrali głos i pogratulowali całej jednostce za bezinteresowną pomoc jaką strażacy niosą każdego dnia poświęcając swój prywatny czas, by zminimalizować w jak największy stopniu skutki wypadków, pożarów czy miejscowych zagrożeń. Na obecny rok goście życzyli aby strażacka syrena załączała się jak najrzadziej, a gdy zawyje strażacy zawsze wracali do koszar w takim samym składzie jak wyjechali.

Na koniec Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została zatwierdzona w całości do realizacji.

DSC 0984 Kopia

DSC 0980 Kopia

DSC 0055 Kopia

DSC 0042 Kopia

DSC 0015 Kopia

DSC 0007 Kopia

DSC 0012

W ramach konkursku na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa ochorny ludności pn. "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotnicznych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" ogłoszonego w 2022 roku przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. W gronie laureatów konkursu znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach. Nasz projekt po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł. Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staszów poprzez wzrost skuteczności i efektywności działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę OSP Koniemłoty, na rzecz udzielania pomocy mieszkańcom znajdującym się w stanie zagrożenia dla zdrowia, życia lub dobytku.

Dzięki wsparciu z Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników udało nam się zakupić:

- Pompę strumieniową - 1 szt.
- Narzędzie do wycinania szyb klejonych - 1 szt.

Na powyższy cel jednostka przeznaczyła dodatkowo z własnych środków 1000,00 zł . Dzięki czemu udało się zrealizować zadanie i zamknąć ostatecznie projekt w kwocie 6000,00 zł .

FSUSR 2023 tablica informacyjna

Jubileuszowe obchody odbyły się w sobotę, 2 września 2023r., które rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w intencji Ochotniczej Straży w Koniemłotach. Przewodnictwo Mszy Świętej objął wojewódzki kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej - ks. kan. Marek Mrugała.

Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów  na plac jednostki wraz z „Orkiestrą Górniczą  Grupy Azoty Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol S.A” w Grzybowie, gdzie naczelnik jednostki OSP Koniemłoty druh Piotr Konefał złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druhowi Wiesławowi Woszczynie. Po złożonym meldunku i przywitaniu się ze strażakami nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej, będącej symbolem najwyższych wartości narodowych oraz odegranie hymnu państwowego. Poczet flagowy wystawiła jednostka OSP Koniemłoty w składzie: dh. Łukasz Urban – dowódca pocztu, dh Norbert Kobiałka - flagowy, dh Wojciech Soboń – asystujący.

Prezes jednostki, dh Roman Myśliwiec, powitał wszystkich zebranych. W kolejnym punkcie wydarzenia sekretarz OSP, dh Robert Widanka, przybliżył historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN18.320 o oznaczeniu GBA-Rt 4,6/32. Oficjalnego wręczenia kluczyków i dowodu rejestracyjnego dokonała Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która przekazała na ręce zastępcy naczelnika dh Arkadiuszowi Myśliwiec i kierowcy dh Pawłowi Soboń.

Rodzicami chrzestnymi wozu zostali:

 • dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów,
 • dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza,
 • Tadeusz Wrześniak – właściciel Hut Szkła Gospodarczego oraz
 • Marzena Sobiegraj – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach,

Zwięczeniem stuletniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach było doskonałą okazją do wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W dowód uznania za trud i zasług na przełomie 100-letniej działalności koniemłockiej jednostki Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie odznaczył ją Złotym Znakiem Związku. Aktu udekorowania sztandaru dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach dh Wiesław Woszczyna. Po dekoracji sztandaru nastąpiła prezentacja odznaczenia wzdłuż linii pododdziałów. W poczcie sztandarowym maszerowali strażacy jednostki OSP Koniemłoty w składzie: dh. Kamil Godzwon – dowódca pocztu, dh Mateusz Jastrząb – sztandarowy, dh Wojciech Witek – asystujący.

Następnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszowie dh Mieczysław Madej odczytał stosowne uchwały o nadaniu następujących odznaczeń. Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złote Krzyże Zasługi za ofiarną działalność społeczną i umacnianie najwyższych wartości narodowych dh. Kazimierz Myśliwiec oraz dh. Robert Widanka. Prezydium Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie w dowód uznania zasług w rozwój i umacnianie Związku. Przyznał dh. Kazimierzowi Myśliwiec „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZK”. Druha Tadeusza Belusiaka i Romana Myśliwca uhonorowano medalem 100-lecia Związku. Podczas Jubileuszu wręczono także  Złote, Srebrne, Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie złoty medal otrzymali: Zbigniew Dziuba, dh. Tomasz Gajos, dh. Piotr Konefał, dh. Henryk Piechociński, dh. Michał Imas. Srebrnym medalem odznaczono: dr Ewę Kondek, dh. Mateusza Jastrzębia, dh. Janusza Domagałę, dh. Łukasza Garczewskiego, dh. Mieczysława Gibałę dh. Łukasza Urbana, zaś brązowym: Marzenę Sobiegraj, dh. Damiana Domagałę, dh. Wojciecha Witka, dh. Ireneusza Witka, dh. Grzegorza Uśmiała. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie w uznaniu zasług przyznało dwóm strażakom OSP Koniemłoty biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzymali dh. Grzegorz Rakowski oraz dh. Wojciech Chwazik. W 100. rocznicę powstania jednostki w Koniemłotach wręczono również odznaki za długoletnią służbę, które otrzymali dh. Czesław Karaś za 60 lat oraz dh. Jerzy Czereś za 35 lat działalności w OSP.

Zarząd OSP Koniemłoty w dowód wdzięczności za okazaną pomoc na rzecz funkcjonowania jednostki, a także za wsparcie przy pozyskaniu środków na zakup nowego wozu strażackiego ufundował okolicznościowe szklane puchary.

Gorące słowa podziękowania popłynęły w kierunku dr. Leszka Kopcia – burmistrza miasta i gminy Staszów a zarazem wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszowie, dzięki którego staraniom gmina Staszów dołożyła do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kwotę 575 tysięcy złotych. W dowód uznania Zarząd jednostki ufundował specjalne podziękowanie.

Na uroczystość Jubileuszu 100-lecia OSP Koniemłoty przybyło wielu zacnych gości, przyjaciół jednostki oraz mieszkańcy Koniemłót i ościennych miejscowości:

 • Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP,
 • Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
 • dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów,
 • dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza,
 • Tomasz Klimek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie wraz z Radnymi Rady Miejskiej,
 • Marek Strzała – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 • Paweł Krakowiak – Radny Sejmiku,
 • Leszek Guzal – wicestarosta staszowski wraz z Radnymi Rady Powiatu,
 • st. bryg. Artur Brachowicz – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,
 • bryg. Jarosław Juszczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie,
 • Wiesław Woszczyna – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach,
 • Mieczysław Madej – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie,
 • Damiana Nowosińskiego- Prezesa Zarządu Grupy Azoty KiZCH Siarki Siarkopol w Grzybowie
 • Remigiusza Kruzla  - Dyrektora „ENEA” POłaniec
 • Grzegorza Kozaka – Prezesa Zarządu BS
 • Stanisława Płatka – Prezesa Centrum Medycznego w Koniemłotach
 • Stanisława i Ewę Ptak Właścicieli SUBOR
 • Marcina Ptaka – Prezesa Zarządu SUBOR
 • Annę i Przemysława Różalskich – Właścicieli Strefa-Tech
 • Adam Lubera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów,
 • Grzegorza Kwietniewskiego – Komendanta O/MGminnego Związku OSP RP
 • Jarosława Sieranta – V-ce Prezesa Zarządu O/M Gminnego Związku OSP RP
 • dr Michała Łukasika – Proboszcza Naszej Parafii
 • ks. Pawła Zysko- wikariusz Naszej Parafii
 • Marzenę Sobiegraj – Dyrektora ZPO w Koniemłotach
 • Anetę Uśmiał – Przewodniczącą KGW” ZŁOTA PODKOWA” w Koniemłotach wraz z członkami
 • Rada Sołecka Sołectwa Koniemłoty, a także przyjaciele jednostki, sponsorzy, dyrektorzy i prezesi spółek z terenu gminy Staszów, przedsiębiorcy i mieszkańcy Koniemłotów.

Całkowity koszt zakupu nowego samochodu pożarniczego  o zwiększonym potencjale gaśniczym bez wyposażenia wyniósł 1 220 000,00 złotych.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano następujące środki:

- Gmina Staszów 575 000,00 złotych,

- Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450 000,00 zł,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 40 000,00 zł,

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 20 000,00 zł,

- środki własne jednostki OSP Koniemłoty wyniosły 135 000,00 zł.

Zorganizowanie uroczystości z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach było możliwe dzięki licznemu zaangażowaniu strażaków i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach oraz burmistrza miasta i gminy Staszów, dr Leszka Kopcia.

 

Foto: Anna Krupka, powiat staszowski, gmina Staszów, OSP Koniemłoty

 

1 2

374690037 705989588012757 7026892969529329232 n

371927058 705989901346059 8221823633327552064 n

IMG 8180 0 1600x1066

IMG 8222 0 1600x1069

370290769 706036158008100 8829129860070991922 n

371506592 706036268008089 7546562348204922379 n

IMG 8297 0 1600x1067

IMG 8338 0 1600x1067

IMG 8297 0 1600x1067

20230902 161054 0 1200x1600

21

IMG 8774 0 1600x1068

28

IMG 8814 0 1600x1067

32

374965771 698374415667680 1690425194163467134 n

 

Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach.

Dzięki wieloletnim staraniom zarządowi i druhów lokalnej jednostki udało się zrealizować zaplanowany cel w postaci zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na realizację przedsięwzięcia udało się pozyskać stosowne środki co przedstawiamy poniżej:

– dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie: 575 000,00 zł.

– dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 450 000,00 zł.

– dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach: 40 000,00 zł.

– dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: 20 000,00 zł.

– środki pozyskane przez strażaków z OSP Koniemłoty: 135 000,00 zł.

w tym:

 • środki własne oraz darczyńców 72 000,00 zł.
 • Rady Sołeckiej Koniemłoty: 38 000,00 zł.
 • Rady Sołeckiej Grzybów: 20 000,00 zł.
 • Rady Sołeckiej Krzywołęcz: 5 000,00 zł.

Całkowita wartość zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniosła 1 220 000,00 zł.

 

man1