Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Koniemłoty

Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach.

Dzięki wieloletnim staraniom zarządowi i druhów lokalnej jednostki udało się zrealizować zaplanowany cel w postaci zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na realizację przedsięwzięcia udało się pozyskać stosowne środki co przedstawiamy poniżej:

– dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie: 575 000,00 zł.

– dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 450 000,00 zł.

– dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach: 40 000,00 zł.

– dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: 20 000,00 zł.

– środki pozyskane przez strażaków z OSP Koniemłoty: 135 000,00 zł.

w tym:

  • środki własne oraz darczyńców 72 000,00 zł.
  • Rady Sołeckiej Koniemłoty: 38 000,00 zł.
  • Rady Sołeckiej Grzybów: 20 000,00 zł.
  • Rady Sołeckiej Krzywołęcz: 5 000,00 zł.

Całkowita wartość zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniosła 1 220 000,00 zł.

 

man1