"Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotnicznych Straży Pożarnych z terenów wiejskich 2023r."

W ramach konkursku na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa ochorny ludności pn. "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotnicznych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" ogłoszonego w 2022 roku przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. W gronie laureatów konkursu znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach. Nasz projekt po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł. Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staszów poprzez wzrost skuteczności i efektywności działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę OSP Koniemłoty, na rzecz udzielania pomocy mieszkańcom znajdującym się w stanie zagrożenia dla zdrowia, życia lub dobytku.

Dzięki wsparciu z Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników udało nam się zakupić:

- Pompę strumieniową - 1 szt.
- Narzędzie do wycinania szyb klejonych - 1 szt.

Na powyższy cel jednostka przeznaczyła dodatkowo z własnych środków 1000,00 zł . Dzięki czemu udało się zrealizować zadanie i zamknąć ostatecznie projekt w kwocie 6000,00 zł .

FSUSR 2023 tablica informacyjna