Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach ze 100 letnią tradycją.

Jubileuszowe obchody odbyły się w sobotę, 2 września 2023r., które rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w intencji Ochotniczej Straży w Koniemłotach. Przewodnictwo Mszy Świętej objął wojewódzki kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej - ks. kan. Marek Mrugała.

Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów  na plac jednostki wraz z „Orkiestrą Górniczą  Grupy Azoty Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol S.A” w Grzybowie, gdzie naczelnik jednostki OSP Koniemłoty druh Piotr Konefał złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druhowi Wiesławowi Woszczynie. Po złożonym meldunku i przywitaniu się ze strażakami nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej, będącej symbolem najwyższych wartości narodowych oraz odegranie hymnu państwowego. Poczet flagowy wystawiła jednostka OSP Koniemłoty w składzie: dh. Łukasz Urban – dowódca pocztu, dh Norbert Kobiałka - flagowy, dh Wojciech Soboń – asystujący.

Prezes jednostki, dh Roman Myśliwiec, powitał wszystkich zebranych. W kolejnym punkcie wydarzenia sekretarz OSP, dh Robert Widanka, przybliżył historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN18.320 o oznaczeniu GBA-Rt 4,6/32. Oficjalnego wręczenia kluczyków i dowodu rejestracyjnego dokonała Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która przekazała na ręce zastępcy naczelnika dh Arkadiuszowi Myśliwiec i kierowcy dh Pawłowi Soboń.

Rodzicami chrzestnymi wozu zostali:

 • dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów,
 • dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza,
 • Tadeusz Wrześniak – właściciel Hut Szkła Gospodarczego oraz
 • Marzena Sobiegraj – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach,

Zwięczeniem stuletniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach było doskonałą okazją do wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W dowód uznania za trud i zasług na przełomie 100-letniej działalności koniemłockiej jednostki Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie odznaczył ją Złotym Znakiem Związku. Aktu udekorowania sztandaru dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach dh Wiesław Woszczyna. Po dekoracji sztandaru nastąpiła prezentacja odznaczenia wzdłuż linii pododdziałów. W poczcie sztandarowym maszerowali strażacy jednostki OSP Koniemłoty w składzie: dh. Kamil Godzwon – dowódca pocztu, dh Mateusz Jastrząb – sztandarowy, dh Wojciech Witek – asystujący.

Następnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszowie dh Mieczysław Madej odczytał stosowne uchwały o nadaniu następujących odznaczeń. Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złote Krzyże Zasługi za ofiarną działalność społeczną i umacnianie najwyższych wartości narodowych dh. Kazimierz Myśliwiec oraz dh. Robert Widanka. Prezydium Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie w dowód uznania zasług w rozwój i umacnianie Związku. Przyznał dh. Kazimierzowi Myśliwiec „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZK”. Druha Tadeusza Belusiaka i Romana Myśliwca uhonorowano medalem 100-lecia Związku. Podczas Jubileuszu wręczono także  Złote, Srebrne, Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie złoty medal otrzymali: Zbigniew Dziuba, dh. Tomasz Gajos, dh. Piotr Konefał, dh. Henryk Piechociński, dh. Michał Imas. Srebrnym medalem odznaczono: dr Ewę Kondek, dh. Mateusza Jastrzębia, dh. Janusza Domagałę, dh. Łukasza Garczewskiego, dh. Mieczysława Gibałę dh. Łukasza Urbana, zaś brązowym: Marzenę Sobiegraj, dh. Damiana Domagałę, dh. Wojciecha Witka, dh. Ireneusza Witka, dh. Grzegorza Uśmiała. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie w uznaniu zasług przyznało dwóm strażakom OSP Koniemłoty biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzymali dh. Grzegorz Rakowski oraz dh. Wojciech Chwazik. W 100. rocznicę powstania jednostki w Koniemłotach wręczono również odznaki za długoletnią służbę, które otrzymali dh. Czesław Karaś za 60 lat oraz dh. Jerzy Czereś za 35 lat działalności w OSP.

Zarząd OSP Koniemłoty w dowód wdzięczności za okazaną pomoc na rzecz funkcjonowania jednostki, a także za wsparcie przy pozyskaniu środków na zakup nowego wozu strażackiego ufundował okolicznościowe szklane puchary.

Gorące słowa podziękowania popłynęły w kierunku dr. Leszka Kopcia – burmistrza miasta i gminy Staszów a zarazem wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszowie, dzięki którego staraniom gmina Staszów dołożyła do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kwotę 575 tysięcy złotych. W dowód uznania Zarząd jednostki ufundował specjalne podziękowanie.

Na uroczystość Jubileuszu 100-lecia OSP Koniemłoty przybyło wielu zacnych gości, przyjaciół jednostki oraz mieszkańcy Koniemłót i ościennych miejscowości:

 • Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP,
 • Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
 • dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów,
 • dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza,
 • Tomasz Klimek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie wraz z Radnymi Rady Miejskiej,
 • Marek Strzała – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 • Paweł Krakowiak – Radny Sejmiku,
 • Leszek Guzal – wicestarosta staszowski wraz z Radnymi Rady Powiatu,
 • st. bryg. Artur Brachowicz – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,
 • bryg. Jarosław Juszczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie,
 • Wiesław Woszczyna – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach,
 • Mieczysław Madej – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie,
 • Damiana Nowosińskiego- Prezesa Zarządu Grupy Azoty KiZCH Siarki Siarkopol w Grzybowie
 • Remigiusza Kruzla  - Dyrektora „ENEA” POłaniec
 • Grzegorza Kozaka – Prezesa Zarządu BS
 • Stanisława Płatka – Prezesa Centrum Medycznego w Koniemłotach
 • Stanisława i Ewę Ptak Właścicieli SUBOR
 • Marcina Ptaka – Prezesa Zarządu SUBOR
 • Annę i Przemysława Różalskich – Właścicieli Strefa-Tech
 • Adam Lubera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów,
 • Grzegorza Kwietniewskiego – Komendanta O/MGminnego Związku OSP RP
 • Jarosława Sieranta – V-ce Prezesa Zarządu O/M Gminnego Związku OSP RP
 • dr Michała Łukasika – Proboszcza Naszej Parafii
 • ks. Pawła Zysko- wikariusz Naszej Parafii
 • Marzenę Sobiegraj – Dyrektora ZPO w Koniemłotach
 • Anetę Uśmiał – Przewodniczącą KGW” ZŁOTA PODKOWA” w Koniemłotach wraz z członkami
 • Rada Sołecka Sołectwa Koniemłoty, a także przyjaciele jednostki, sponsorzy, dyrektorzy i prezesi spółek z terenu gminy Staszów, przedsiębiorcy i mieszkańcy Koniemłotów.

Całkowity koszt zakupu nowego samochodu pożarniczego  o zwiększonym potencjale gaśniczym bez wyposażenia wyniósł 1 220 000,00 złotych.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano następujące środki:

- Gmina Staszów 575 000,00 złotych,

- Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450 000,00 zł,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 40 000,00 zł,

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 20 000,00 zł,

- środki własne jednostki OSP Koniemłoty wyniosły 135 000,00 zł.

Zorganizowanie uroczystości z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach było możliwe dzięki licznemu zaangażowaniu strażaków i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach oraz burmistrza miasta i gminy Staszów, dr Leszka Kopcia.

 

Foto: Anna Krupka, powiat staszowski, gmina Staszów, OSP Koniemłoty

 

1 2

374690037 705989588012757 7026892969529329232 n

371927058 705989901346059 8221823633327552064 n

IMG 8180 0 1600x1066

IMG 8222 0 1600x1069

370290769 706036158008100 8829129860070991922 n

371506592 706036268008089 7546562348204922379 n

IMG 8297 0 1600x1067

IMG 8338 0 1600x1067

IMG 8297 0 1600x1067

20230902 161054 0 1200x1600

21

IMG 8774 0 1600x1068

28

IMG 8814 0 1600x1067

32

374965771 698374415667680 1690425194163467134 n